CZK
CZ SK
Vyhledávání
Váš košík je úplně prázdný…

Poradíme, jak vybrat vhodný a kvalitní puškohled.

Jak jsem slíbil v předchozím článku o dalekohledech, pokusím se vám dnes nastínit alespoň základní pravidla, jak vybrat puškohled. Tyto pravidla jsou o dost náročnější než u dalekohledů, protože puškohled je mnohem složitější optický přístroj než dalekohled. Začneme základním rozdělením podle využití.

Naháňkové puškohledy
Jsou puškohledy, které jsou vyrobené hlavně pro použití ke střelbě na pohyblivé cíle na kratší vzdálenosti, maximálně do sto metrů a za dobrých světelných podmínek. Vyznačují se malým nebo téměř žádným zvětšením obrazu a velkým zorným polem, které je důležité pro rychlé nalezení pohybujíciho se cíle v puškohledu. Patří mezi ně puškohledy 1 - 4 x 22, 1 - 5 x 24, 1 - 6 x 24 a podobné.

Puškohledy na posed
Není to zrovna přesné označení, ale mám na mysli hlavně puškohledy s pevným zvětšením, které se do nedávna využívaly v celé myslivecké a lovecké praxi. Mají vetšinou zvětšení v rozmezí 6 až 8 krát a průměr objektivu od 42 do 56 mm. Mají malé zorné pole, což je limitující při střelbě na pohyblivé cíle, ale většinou velmi dobrou světelnost pro střelbu za špatných světelných podmínek. Dají se použít pro střelbu do vzdálenosti okolo 200 metrů. Záleží samozřejmě taky na velikosti cíle a zručnosti střelce. Jsou to puškohledy 7 x 50, 7 x 56, 8 x 56 a další jim podobné.

Univerzální puškohledy
Jsou puškohledy s variabilním zvětšením. Jedná se o takzvaný optický zoom. Velikost přiblížení se nastavuje mechanickým otáčením na tubusu. Jaký má puškohled optický zoom, vypočteme jednoduše. Vydělíme největší zvětšení nejmenším zvětšením. Například puškohled 3 - 12 x 50. Dvanáct děleno třemi jsou čtyři. Puškohled má čtyřnásobný optický zoom. Nejčastěji se v současné době vyrábějí puškohledy s optickým zoomem v rozsahu 3 až 8 krát. Čím je optický zoom vyšší, tím je puškohled univerzálnější. Proto se tyto puškohledy dají použít od naháňky přes čekanou, až po střelbu na velké vzdálenosti. Při malém zvětšení mají velké zorné pole, při středním zase dobrou světelnost v noci a při velkém zvětšení zase umožňují střelbu na velké vzdálenosti. Nejběžnější puškohledy v této kategorii jsou 2,5 - 10 x 50, 2 - 12 x 50, 3 - 12 x 56, 3 - 18 x 50, 2,8 - 20 x 56 a další.

Pokud už máte jasno, kterou kategorii puškohledu potřebujete, musíte vybrat konkrétní druh a výrobce. Při tomto výběru se musíte zaměřit na několik důležitých parametrů, které zásadně ovlivňují kvalitu výrobku. Jsou to tyto:

  • tubus
  • optika
  • mechanika
  • paralaxa
  • záměrná osnova
  • ovládání
  • cena


Tubus

U tubusu se zaměříme, aby byl vyroben z jednoho kusu kvalitního materiálu, nejčastěji duralu, hliníku a jejich slitin. Dále je důležitý průměr tubusu v montážní části, mezi okulárem a objektivem. Důležitý je také samotný průměr objektivu. V montážní části se v současné době běžně vyrábějí tubusy o průměrech 25,4 mm, 30 mm a nově i 36 mm. Průměr tubusu má vliv na světelnost puškohledu, Jednoduše a logicky řečeno, přes větší trubku projde více světla. Průměr objektivu má vliv na velikost zorného pole a rovněž světelnost. Poslední podstatná vlastnost tubusu je povrchová úprava. Musí být odolná vůči povětrnostním vlivům a otěrům. Vhodnější je v tmavém a matném provedení, které neodráží sluneční a měsíční světlo.

Optika
Platí stejná pravidla jako při výběru dalekohledů. Prioritou je, aby všechny komponenty byly z optického skla. Nejlepší výrobci používají sklo od německého výrobce Schott. Podezřelé jsou výrobky, které jsou výrazně lehčí a levnější než puškohledy stejných parametrů od jiných výrobců. Zaměřte se na ostrost obrazu v okrajích zorného pole. Dále je důležité, aby jste byli schopni seřídit puškohled tak, aby jste viděli ostře záměrnou osnovu i cíl najednou. Rovněž barvy musí být reálné. Samozřejmostí je plnění inertním plynem a vodotěsnost. Pro světelnost puškohledu je nejdůležitější čirost skla a antireflexní vrstvy. Jejich složení a nanášení je velmi časově i finančně náročné a každý renomovaný výrobce si tyto procedury přísně střeží. Nejkvalitnější puškohledy mají ještě ochranu vnějších čoček proti povětrnostním vlivům. Jedná se o schopnost rychlého stékání vody. Malé kapičky se spojují ve velké kapky a rychle odtékají i s případnými malými nečistotami. Puškohledy s touto ochranou mají tzv. samočistící efekt Lotosového květu a jsou připravené k okamžitému použití i v dešti.

Mechanika
Je jedna z hlavních věcí, které určují kvalitu puškohledu. Mechanikou rozumíme rektifikační točítka, která u puškohledu zajišťují vertikální a horizontální změnu polohy kříže při nastřelování zbraně. Hlavně musí po nastřelení zbraně držet nástřel při zpětných rázech po výstřelu a při otřesech. Posunování záměrné osnovy se provádí klikáním (otáčením točítek) a výrobci ho v současné době vyrábějí ve dvou provedeních. Otočením točítka o jeden klik se osnova posune ve sto metrech o jeden centimetr, nebo o 1/4MOA nebo-li 7mm. Pro Evropany je samozřejmě přirozenější co klik to centimetr, nicméně není podstatné o kolik se osnova při kliku posune, ale aby se posunula pokaždé a vždycky o stejný kus. Často se mi stává při nastřelování zbraní, že posunuji osnovu za ránou, kliknu o tři kliky vystřelím a nástřel se nezmění, kliknu o další tři kliky vystřelím a jsem o kus za ránou. Osnova reaguje skokově, a ne plynule jak by měla. Častý problém nekvalitní a nepřesné mechaniky nejen levných puškohledů. U takových puškohledů se velmi často stává, že nedrží nástřel a stačí i malé klepnutí a "střílí za roh!" Tyto vady jsou rovněž nejčastější příčinou reklamací. Přestože se pouhým pohledem nedá zjistit zda je mechanika kvalitní, můžeme se zaměřit na některé věci, které nám hodně napoví. Je velmi nepraktické, když musíme pro klikání používat jakékoli nářadí, mince a podobně. Představte si, že nastřelujete puškohled a jednou rukou se snažíte držet zbraň, aby se nepohnula. Díváte se do puškoledu a v druhé ruce držíte šroubovák a otáčíte rektifikací. Šroubovák vám pokaždé vyjede z drážky a vy se musíte podívat, aby jste ho znovu zasadili. O počítání kliknutí se ani nesnažte, prakticky nereálné. Proto, otáčení rektifikací musí jít jednoduše rukou. Jednotlivé kliky musí být jasně zřetelné a nejlépe i slyšitelné, tak abychom vždycky byli schopni jednoduše spočítat o kolik kliknutí jsme osnovu posunuli. Při koupi puškohledu odšroubujte krytky rektifikace a vyzkoušejte chod točítek na obě strany až po doraz a zpět. Při jakémkoli zasekávání nebo nepravidelném chodu rektifikace, opravdu dobře zvažte koupi tohoto puškohledu !!!

Dále se musím zmínit ještě o balistické věžičce, která taky patří do mechaniky puškohledu. Kvalitní puškohledy s velkým zvětšením vhodné pro střelbu na velké vzdálenosti by měly být vybavené balistickou věží. Ta umožňuje rychlé výškové přenastavení osnovy podle vzdálenosti, ve které se nachází cíl. Balistická věž je prakticky stejná jako klasické výškové rektifikační točítko. Nemá ale krytku a je vybavené stupnicí podle které jednoduše otočíme na vzdálenost ve které je cíl. Protože puškohledy jsou namontovány na zbraních různých ráží a střílí se různými náboji, je balistika pokaždé jiná, proto jsou balistické věže vybavené vyměnitelnými kroužky nebo nalepovacími páskami z různými balistickými křivkami podle ráží a střeliva. Je nutné vybrat správný kroužek nebo nálepku podle balistické tabulky používaného náboje a ten nainstalovat do věžičky. Následně vše funguje jednoduše. Nastřelíme kulovnici na sto metrů. Nasadíme balistickou věžičku tak, aby proti odrážce na tubusu puškohledu bylo číslo sto a zaaretujeme. Poté již jednoduše otáčíme věžičkou na hodnoty vzdálenosti ve které je cíl. Ještě je důležité podotknout, že pokud chceme spolehlivě používat balistickou věžičku musíme mít sebou vždy dálkoměr pro přesné změření vzdálenosti. Balistická věž je výborným pomocníkem pro střelbu na velké vzdálenosti, ale pokud víme, že nebudeme z jakéhokoli důvodu střílet na větší vzdálenosti jak 200 metrů, klidně se bez balistické věže obejdeme.

Paralaxa
Paralaxa je mechanické nastavení optického systému puškohledu, jehož korekce nám dopomáhá k tomu, že cíl vidíme zaostřený v jakékoli vzdálenosti. Binokulární dalekohledy mají téměř všechny zaostřování na různé vzdálenosti, což u puškohledů chybí. Zjednodušeně se dá říct, že korekce paralaxy nám toto zaostření umožňuje. Ve skutečnosti je chyba paralaxy jenom naše chyba, že se do puškohledu díváme trochu mimo osu.Určitě jste si všimli, že pokud se naše oko odchýlí od osy puškohledu, tak se nám opticky začne kříž záměrné osnovy pohybovat kolem cíle. Je to dáno tím, že cíl není ve stejné ohniskové rovině. Tedy oko, záměrná osnova a cíl nejsou v přímce. Tento jev se nám, ale projeví pouze tehdy pokud se díváme na cíl, který je dál nebo blíž než je paralaxa na puškohledu nastavena. U většiny puškohledů které nemají korekci paralaxy je paralaxa seřízená na vzdálenost 100 metrů. Chyba paralaxy není pro loveckou střelbu nic limitujícího, protože je velmi malá. V případě, že budeme mít puškohled s paralaxou seřízenou na 100 metrů a budeme střílet na 300 metrů je maximální chyba paralaxy 5 cm. Samozřejmě, že při střelbě na ještě větší vzdálenosti je třeba s chybou paralaxy počítat a pořídit si puškohled s regulací paralaxy. Pomocí točítka regulace paralaxy se dá také přibližně odhadovat vzdálenost. Podmínkou, ale je aby na točítku byly vzdálenosti vyraženy. Zamíříme na cíl a otáčíme paralaxou tak, až vidíme cíl nejlépe zaostřený. Poté se podíváme na točítko a zjistíme přibližně v jaké vzdálenosti cíl je. Na závěr k paralaxe. Myslím, že lovec, myslivec který běžně loví do vzdálenosti 250 metrů se paralaxou nemusí vůbec zabývat a puškohled s regulací paralaxy nepotřebuje. Naopak pro toho, kdo se střelbou na velké vzdálenosti zabývá je regulace paralaxy nutností.

Záměrná osnova

Pro mně jedna z podstatných věcí při výběru puškohledu. Ani tak nezáleží jaký tvar nebo druh vyberete. Ale myslím si, že v dnešní době by měla být umístěná ve druhé ohniskové rovině aby se při přibližování nezvětšovala a určitě osvětlená. A osvětlená musí být tak aby při použití za sněhu a sluníčka byla dostatečně vidět a naopak v noci nás nesmí oslňovat, abychom za světelným bodem toho divočáka dobře viděli. Ideální je plynulá regulace osvětlení, ale musí opravdu začínat od nuly. Pokud je regulace v krocích musí být první krok takový, že ho slabě uvidíme pouze když objektiv puškohledu zakryjeme rukou a poslední tak silný, že ho uvidíme i proti slunci. Další věc na kterou se musíme zaměřit je ostrost okrajů světelného bodu. Nesmí to být rozmazaný flek nepravidelného tvaru. Důležitá je i velikost světelného bodu. V tomto ohledu se výrobci opravdu dost liší. Při zvětšení 6x se velikost světelného bodu ve sto metrech pohybuje od 5,6 mm po 12 cm a to mluvím pouze o renomovaných výrobcích. Je sakra rozdíl zamířit na 100 metrů na lišku a bodem překrýt korunovou minci nebo pivní tácek. Proto preferuji co nejmenší světelný bod který umožňuje střelbu na větší vzdálenost na menší cíle a v noci tolik neoslňuje. Pro představu vám napíšu jak se vyrábí nejmenší světelný bod který je v současné době na trhu. Světlovodné vlákno, které je sto krát tenčí než lidský vlas se seřízne pod uhlem 45 stupňů a na tuto plošku svítí osvětlovací jednotka. Nechápu jak je něco takového možné, ale je to tak. Velký světelný bod může být výhodou pouze u naháňkových puškohledů se kterými se střílí ve dne a na krátké vzdálenosti. Dále je výhodou když se světelný bod umí sám po nějaké době nečinnosti sám vypnout, nebo se vypíná automaticky při svislé poloze zbraně, šetří to baterku a vyhneme se situaci kdy na posedu zjistíme, že jsme minule zapomněli vypnout světelný bod a baterka je vybitá. Ještě upozornění na baterii která se používá pro napájení, musí být běžně dostupná, což u některých puškohledů dovážených ze zámoří bývá někdy problém.

Ovládání
Ovládání puškohledu musí být jednoduché a intuitivní. Uvědomme si, že v jedné ruce budeme držet poměrně těžkou zbraň a druhou rukou budeme ovládat puškohled. Takže vše musí byt v dosahu, jednoduché a ovladatelné ve tmě a případně i v rukavicích. U puškohledů s variabilním zvětšením by měl mít prstenec pro přibližování nějaké vyvýšení, tak abychom i ve tmě podle hmatu poznali jaké přiblížení máme nastavené. Praktické je když střední hodnoty přiblížení jsou nahoře uprostřed. Určitou roli může hrát i zda je uživatel pravák nebo levák. Ideální je si všechno vyzkoušet když je puškohled namontovaný na zbrani. Před koupi puškohledu vyzkoušejte zaostřování i přibližování vše od krajní po krajní polohu. Chod musí být plynulý po celé délce a přiměřeně tuhý aby se nastavené hodnoty samy neměnily například při chůzi. To samé platí i o zapínání a vypínání světelného bodu. Pokud má světelný bod plynulou regulaci, měl by si po vypnutí pamatovat poslední nastavení a pří dalším zapnutí se rozsvítit se stejnou intenzitou.

Cena

Jestliže jsem u dalekohledů psal, že hraniční hodnota pro kvalitu je deset tisíc korun u puškohledů to platí určitě taky. Je prakticky nemožné vyrobit puškohled s kvalitní optikou přesnou a spolehlivou mechanikou pod tuto cenu. A to mám na mysli puškohledy s pevným zvětšením. U variabilních puškohledů je třeba počítat s cenou ještě o dva tři tisíce vyšší abychom měli nějaké záruky spolehlivosti. Opravdu kvalitní puškohledy jsou nad 20 tisíc a špičková kvalita nad 30 tisíc. Samozřejmě záleží taky na uživateli co od puškohledu očekává. Pokud budeme chtít špičkový univerzální puškohled z velkým rozsahem zvětšení (optický zoom šest a vyšší), seřizovatelnou paralaxou, se světelným bodem, s plynulou regulací, s balistickou věží a optikou prémiové kvality tak se pod 50 tisíc dostaneme jen těžko.

Shrnutí

Pokud se budete držet alespoň základních pravidel zde popsaných, zvolíte některou s tradičních značek u kterých je známá spolehlivost a kvalita, určitě neuděláte chybu. Nejdůležitější je se rozhodnout co od puškohledu budeme očekávat. Pokud víme, že s touto zbraní budeme chodit pouze na naháňky určitě zvolme naháňkový puškohled. Pokud chceme univerzální zbraň musíme mít puškohled s variabílním zvětšením s velkým rozsahem. Pokud víme, že po setmění nasadíme na puškohled noční vidění, nepotřebujeme objektiv 56mm, ale stačí nám padesátka, která je lehčí a tolik nepřekáží. Na závěr ještě jedna zásadní věc a tou je montáž puškohledu. Tady nemůžeme hledat kompromis, vždy se musí jednat o ocelovou montáž. Žádně kombinace dural / ocel nebo dokonce jenom dural. Toto si můžeme dovolit maximálně na malorážku.

Přeji štastnou ruku při výběru puškohledu.

 
Potřebujete poradit s výběrem?

Náš tým odborníků je připraven vám s výběrem pomoci.

V rámci tohoto sortimentu vám nejlépe poradí:

+420 724 240 827
Po–Pá (8:30 – 16:30)

Nebo nám napište e-mail:

Aleš Náhlý
Aleš Náhlý
Jsme tým odborníků
Jsme tým odborníků

s dlouholetou praxí v oboru

Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce

značek Swarowski, Leica, Zeiss, Blaser, Hikmirco a další.

Široký sortiment
Široký sortiment

potřeb pro myslivce od A do Z

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna

s prodejní plochou větší než 400 m2