CZK
CZ SK
Vyhledávání
Váš košík je úplně prázdný…

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů: zásady zpracování osobních údajů
zákazníků společnosti VIA VENANDI s.r.o. (IČO 06984622)

Jaké osobní údaje zpracováváme?
Když používáte naše služby, sbíráme různé typy údajů jako jsou vaše uživatelské jméno a
heslo, vaše kontakty a další nastavení. Sledujeme, jaké produkty si prohlížíte na našem
webu a z jakého zařízení, jaké z našich nabídek zaslaných e-mailem vás zaujaly a
odvozujeme z toho další údaje o vás, abychom vám zobrazili nabídky na míru a v budoucnu
mohli náš web dále zlepšovat. Pokud u nás nakoupíte, nebo si vytvoříte účet, pracujeme také
se jménem a příjmením, vašimi objednávkami a údaji, které si nastavíte ve svém účtu.

Zpracováváme následující osobní údaje:
identifikační údaje, kterými se rozumí zejména jméno a příjmení, uživatelské jméno a
heslo, IČO, DIČ a název firmy, pokud jste podnikatel;
kontaktní údaje, jimiž se rozumí osobní údaje, které nám umožňují kontakt s vámi,
zejména e-mailová adresa, telefonní číslo, adresa pro doručení, fakturační adresa a váš
kontakt na sociálních sítích;
vaše nastavení, kterými se rozumí údaje ve vašem účtu, zejména uložené adresy, nákupní
seznamy, sledované produkty (tzv. hlídací psi), vaše hodnocení produktů a služeb a
vyplněné dotazníky;
údaje o vašich objednávkách, kterými jsou zejména údaje o zboží, které jste si objednali,
způsobu doručení a platby včetně čísla platebního účtu a údaje o reklamacích;
údaje o vašem chování na webu, zejména zboží a služby, které si zobrazujete, odkazy, na
které klikáte, způsob pohybu po našem webu a posouvání obrazovky a také údaje o zařízení,
ze kterého si náš web prohlížíte, jako je IP adresa a z ní odvozená poloha, identifikace
zařízení, jeho technické parametry jako operační systém a jeho verze, rozlišení obrazovky,
použitý prohlížeč a jeho verze a také údaje získané ze souborů cookie a obdobných
technologií pro identifikaci zařízení;
údaje potřebné pro nákup zbraní a střeliva, kterými jsou jméno a příjmení, číslo
zbrojního průkazu, platnost zbrojního průkazu, datum narození, telefonický a e-mailový
kontakt.

Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?
Vaše osobní údaje zpracováváme v různých situacích pro různé účely. Pokud používáte náš
web, na kterém využíváme i soubory cookies, používáme vaše údaje zejména pro sledování
návštěvnosti a zlepšování našich služeb. Pokud se u nás zaregistrujete, využíváme vaše
údaje pro vedení vašeho účtu a poskytování souvisejících funkcí. Jestliže u nás nakoupíte,
používáme vaše údaje abychom vyřídili vaši objednávku, chránili své právní nároky a plnili
své zákonné povinnosti. Ke zpracování osobních údajů nás opravňuje buď příprava či plnění
smlouvy s vámi, dodržování právních povinností, naše oprávněné zájmy nebo váš souhlas.

Pokud navštívíte náš web:
Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním
sítím.
Pokud navštívíte náš web, do vašeho zařízení ukládáme a následně z něj čteme malé
soubory jako cookies. Cookie je malý soubor písmen a čísel, který ukládáme ve vašem
internetovém prohlížeči nebo pevném disku vašeho počítače. Některé cookies nám
umožňují propojit vaše aktivity během prohlížení našich stránek od chvíle, kdy otevřete
okno webového prohlížeče do okamžiku, kdy jej zavřete. Ve chvíli, kdy zavřete okno
internetového prohlížeče, se tyto cookies vymažou. Jiné zůstávají v zařízení po nastavenou
dobu a aktivují se pokaždé, když navštívíte webovou stránku, která konkrétní cookie
vytvořila. Dále používáme pixelové značky (také známé jako web beacons), což jsou malé
obrázky, které mají podobnou funkci jako cookies. Oproti cookies, které jsou ukládány na
pevném disku vašeho počítače jsou pixelové značky pevnou součástí webových stránek. O
všech těchto technologiích budeme pro zjednodušení v tomto dokumentu dále mluvit jako o
cookies. Cookies do vašeho zařízení nejen ukládáme, ale také čteme ty cookies, které do
vašeho zařízení uložil náš web. Dále v tomto dokumentu budeme pro jednoduchost mluvit
pouze o ukládání.

Některé cookies do vašeho zařízení ukládá přímo náš web. Tyto cookies slouží:
- identifikovat vás při přecházení mezi jednotlivými stránkami našeho webu a při
opětovných návštěvách, například aby se vám při nákupu nesmazal košík, abychom si mohli
zapamatovat vaše přihlášení z konkrétního zařízení a nežádat vás opakovaně o e-mail a
heslo, nebo abychom si uložili, kterou verzi našeho webu vám máme zobrazit, pokud web
nabízí v danou chvíli více variant;
- zaznamenat si, že jste nám udělili souhlas dle tohoto dokumentu,
- se zajištěním bezpečnosti, například abychom zkoumali, zda někdo nezneužil vaše
připojení k našemu webu a nejedná místo vás;
- evidovat, zkoumat a odstraňovat poruchy a nefunkční součásti našeho webu.
Takové cookies a další soubory jsou nezbytné pro fungování naší webové stránky. Pokud ve
svém prohlížeči zablokujete tyto cookies, naše webová stránka nemusí fungovat správně a
my vám nemusíme být schopní poskytovat naše produkty a služby.

Dále do vašeho zařízení:
ukládáme cookies z našeho webu, které nám umožňují:
- sledovat návštěvnost našeho webu, jeho jednotlivých stránek, vytvářet statistiky a přehledy
a měřit účinnost reklamy;
- umožňujeme uložit cookies třetím stranám, které je mohou použít:
- ke sběru údajů o vašem chování na našem webu a na dalších webových stránkách;
- pro zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a sociálních
sítí na jiných webových stránkách, než je náš web;
- Za účelem zobrazení přizpůsobených nabídek a cílené reklamy v rámci reklamních a
sociálních sítí na jiných webových stránkách, než je náš web, také předáváme reklamním a
sociálním sítím údaje o vašem chování na webu. Takovým partnerům však nepředáváme
vaše identifikační údaje.

Využívání souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním
sítím
Pokud navštívíte web e-myslivost.cz, zpracováváme údaje o vašem chování na webu na
základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
- získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci web v budoucnu vylepšit, aby
se vám u nás nakupovalo ještě lépe; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich
služeb pro vás;
- vytváření statistik a přehledů, zejména sledování návštěvnosti našeho webu, jeho
jednotlivých stránek a měření účinnosti reklamy; naším oprávněným zájmem je zde měření
efektivity našeho webu a výdajů na reklamu; pro tento účel můžeme z vašeho chování na
webu získávat další odvozené údaje a k tomuto účelu je použít,
- předcházení útoků na náš web a ohrožení jeho funkčnosti i bezpečnosti vašich dat; naším
oprávněným zájmem je zde bezproblémová funkčnost našich služeb pro vás a bezpečnost
vašich dat.

Údaje o vašem chování na webu nezískáváme pouze z cookies. Doplňujeme je také o
údaje:
- IP adresa vašeho zařízení (adresa vašeho zařízení, pomocí které komunikujete s jinými
zařízeními v síti internet);
- operační systém vašeho zařízení, jeho verze a jazykové nastavení;
- prohlížeč, který na svém zařízení používáte, jeho verze a jazykové nastavení;
- adresa webové stránky (URL adresa), ze které přicházíte na náš web.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 38 měsíců, přičemž po tuto dobu
údaje uchováváme pouze v pseudonymizované podobě. Proti tomuto zpracování máte právo
uplatnit námitku.
Údaje o vašem chování na webu také zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu
(tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem vytváření přizpůsobených nabídek a cílených
reklam, které vám zobrazíme na webu. Naším oprávněným zájmem je zde maximálně
personalizovaná a efektivní nabídka pro vás. Jmenované údaje pro tento účel také
obohacujeme pomocí analýzy a získáváme z nich odvozené údaje. Pokud u nás následně
nakoupíte, využíváme pro tyto účely navíc údaje o vašich objednávkách.

Pokud se u nás zaregistrujete:
Abyste se mohli zaregistrovat, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování
popsané v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že se zaregistrujete, pak navíc
provádíme následující zpracování:

Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud si vytvoříte účet na webu e-myslivost.cz, zpracováváme vaše identifikační a
kontaktní údaje, vaše nastavení a údaje o vašich objednávkách, na základě plnění smlouvy s
vámi (bez vašeho souhlasu), abychom mohli vést váš uživatelský účet. Smlouva, o kterou se
naše zpracování opírá, vzniká vytvořením vašeho účtu. Pro tento účel osobní údaje
používáme po dobu existence vašeho účtu, který můžete kdykoli smazat.

Zpracování na základě oprávněného zájmu
Pokud si vytvoříte účet na webu e-myslivost.cz, zpracováváme vaše identifikační a
kontaktní údaje, údaje o vašich objednávkách a údaje o vašem chování na webu také na
základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu), a to za účelem:
- získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu
vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s
našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, kterou vám můžeme zaslat elektronickými
prostředky, zaslat vám je poštou nebo zobrazit na našem webu; naším oprávněným zájmem
je zde efektivní propagace našich produktů a služeb.
- Abychom vám mohli nabídku na míru připravit, výše uvedené údaje analyzujeme a
získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel používáme. Takto můžeme
použít rovněž údaje o vašem chování na webu, které jsme získali před tím, než jste se
zaregistrovali, a můžeme sbírat údaje o vašem chování na webu i když se nepřihlásíte (např.
když vás identifikujeme pomocí cookie).
Na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) také použijeme vaše
nastavení pro testování nových funkcí a aplikací před nasazením, jak je popsáno v části
Pokud navštívíte náš web.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu po dobu existence vašeho účtu, který
můžete kdykoli smazat. Proti těmto zpracováním máte právo uplatnit námitku.

Pokud u nás nakoupíte:
Abyste u nás mohli nakoupit, musíte navštívit náš web, proto se vás týkají zpracování
popsaná v části Pokud navštívíte náš web. V případě, že u nás nakoupíte, pak navíc
provádíme následující zpracování:

Zpracování na základě plnění smlouvy
Pokud u nás jako fyzická osoba nakoupíte, zpracováváme vaše osobní údaje za účelem
vyřízení vaší objednávky vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich
objednávkách. Pokud u nás máte uživatelský účet, můžeme pro tento účel použít rovněž
vaše nastavení.
Jestliže u nás nakoupíte jako zástupce právnické osoby, zpracováváme tytéž údaje za
stejným účelem na základě našeho oprávněného zájmu spočívajícího v uzavření a plnění
smlouvy s osobou, kterou zastupujete.
To, že tyto údaje použijeme za účelem vyřízení vaší objednávky, znamená, že je použijeme
zejména:
- abyste mohli dokončit svou objednávku na webu, například aby se vám nesmazalo zboží
vložené do košíku, nebo údaje z rozpracované objednávky;
- abychom s vámi mohli o objednávce komunikovat, například vám zaslat její potvrzení
nebo vás upozornit na odeslání zboží;
- pro potřeby platby za zboží včetně zajištění platby na splátky; v této souvislosti můžeme
vaše údaje předat také našim partnerům provozujícím platební systémy nebo zajišťujícím
odložené platby a prodej na splátky, jak je popsáno v části Kdo vaše osobní údaje
zpracovává a komu je předáváme?
- pro potřeby doručení zboží; v této souvislosti můžeme vaše údaje předat také našim
přepravním partnerům a našim partnerům, pokud vám zboží dodává některý z těchto
partnerů, a to výlučně pro potřeby dodání tohoto zboží; jak je popsáno v části Kdo vaše
osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
- v souvislosti s reklamací objednaného zboží či služby; v této souvislosti můžeme vaše
údaje předat také dodavateli zboží nebo servisnímu centru, jak je popsáno v části Kdo vaše
osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?;
Pro tento účel osobní údaje používáme po dobu nezbytnou k vyřízení vaší objednávky, popř.
vyřízení smluvního požadavku, jako je reklamace.

Zpracování na základě oprávněného zájmu
Pokud u nás nakoupíte, uchováme vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich
objednávkách na základě našeho oprávněného zájmu (bez vašeho souhlasu) za účelem
ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly. Našimi oprávněnými zájmy
jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování našich služeb.
Dále zpracováváme na základě našeho oprávněného zájmu (tedy bez vašeho souhlasu) vaše
identifikační a kontaktní údaje, vaše údaje o vašich objednávkách (pokud u nás později
nakoupíte) za účelem:
- získání informací, na základě kterých pro vás budeme moci naše služby v budoucnu
vylepšit, aby se vám u nás nakupovalo ještě lépe, zejména zjišťování vaší spokojenosti s
našimi službami; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro vás a
přizpůsobení funkcí našeho webu vašich potřeb, a to na základě našeho oprávněného zájmu,
který spočívá ve zlepšování a přizpůsobení našich služeb; pro tento účel zpracováváme také
vaši IP adresu a z ní odvozenou polohu,
- poskytováním nabídek na míru a cílené reklamy, které vám můžeme zaslat e-mailem,
pomocí sociálních sítí, nebo jinými elektronickými prostředky; naším oprávněným zájmem
je zde efektivní propagace našich produktů a služeb. Abychom vám mohli nabídku na míru
připravit, výše uvedené údaje (tedy vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje o vašich
objednávkách) analyzujeme a získáváme z nich další odvozené údaje, které pro tento účel
používáme. Podle těchto údajů také rozčleňujeme naše uživatele do různých skupin, kdy
každá skupina obdrží vlastní specifickou nabídku. Pokud se u nás nezaregistrujete,
nepoužíváme pro přípravu nabídek, se kterými vás oslovujeme, údaje o vašem chování na
webu.
Vaši spokojenost s našimi službami zjišťujeme také prostřednictvím e-mailových dotazníků
v rámci programu Ověřeno zákazníky, do něhož je e-myslivost.cz zapojena. Ty vám
zasíláme pokaždé, když u nás nakoupíte, pokud neodmítnete zasílání našich nabídek. Pro
zasílání dotazníků, vyhodnocování vaší zpětné vazby a analýz našeho tržního postavení
využíváme zpracovatele, kterým je provozovatel portálu Heureka.cz, jak je popsáno v části
Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme? provozovateli portálu Heureka.cz
pro tyto účely můžeme předávat informace o zakoupeném zboží a vaši e-mailovou adresu.
Vaše osobní údaje nejsou při zasílání e-mailových dotazníků předány žádné třetí straně pro
její vlastní účely. Proti zasílání e-mailových dotazníků v rámci programu Ověřeno
zákazníky můžete kdykoli uplatnit námitku odmítnutím dalších dotazníků pomocí odkazu v
e-mailu s dotazníkem. V případě vaší námitky vám dotazník nebudeme dále zasílat.
V případě, že se rozhodnete využít nákup na splátky pomocí společnosti Homecredit, a.s.,
IČO: 26978636 (v případě nákupu na splátky), za účelem předcházení podvodů a posouzení
ochoty a schopnosti splácet. Předání provádíme na základě oprávněného zájmu společností
Homecredit, a.s. spočívajícím v ochraně před podvodným jednáním a nesplacenými
pohledávkami.
Za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly, zpracováváme údaje
po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky
uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného
řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových
řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Proti těmto zpracováním realizovaným na základě našeho oprávněného zájmu máte právo
uplatnit námitku.

Zpracování na základě plnění právních povinností
I my musíme plnit určité zákonem stanovené povinnosti. Pokud vaše osobní údaje
zpracováváme právě z tohoto důvodu, nemusíme získat pro takové zpracování váš souhlas.
Na tomto právním základě zpracováváme vaše identifikační a kontaktní údaje, údaje o
objednávkách, a to z důvodu dodržování zejména následujících zákonů:
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele,
zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty,
zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví.
Pro tyto účely osobní údaje používáme po dobu nejvýše 10 let od vydání posledního
dokladu k vaší objednávce.

Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány
Pokud jste adresátem zboží nebo služby, které jsou u nás objednány, zpracováváme vaše
identifikační a kontaktní údaje:
- na základě našeho oprávněného zájmu za účelem přípravy, uzavření a plnění smlouvy s
naším zákazníkem. Splnění této smlouvy je také naším oprávněným zájmem;
- na základě našeho oprávněného zájmu pro získání informací, na základě kterých budeme
moci naše služby v budoucnu vylepšit, nebo informací pro vytváření našich vnitřních
statistik a přehledů; naším oprávněným zájmem je zde zlepšování našich služeb pro naše
zákazníky;
- za účelem plnění právních povinností zejména dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z
přidané hodnoty a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví;
- za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní evidence a kontroly; našimi
oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného poskytování
našich služeb.
- pro přípravy, uzavření a plnění smlouvy s naším zákazníkem osobní údaje používáme po
dobu nezbytnou k vyřízení objednávky. Po uplynutí této doby údaje dále uchováme na
základě našeho oprávněného zájmu za účelem ochrany právních nároků a naší vnitřní
evidence a kontroly, a to po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím
uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení
soudního, správního nebo jiného řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném
rozsahu po celou dobu trvání takových řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho
ukončení. Našimi oprávněnými zájmy jsou zde ochrana právních nároků a kontrola řádného
poskytování našich služeb. Pro účely plnění právních povinností osobní údaje používáme po
dobu nejvýše 10 let k příslušné objednávce.
Proti tomuto zpracování na základě opravného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů:
Pokud s námi komunikujete prostřednictvím různých kanálů, zejména prostřednictvím
emailu, chatovacích nástrojů a sociálních sítí budeme zpracovávat vaše identifikační a
kontaktní údaje a záznamy o proběhlé komunikaci na základě našeho oprávněného zájmu
(tedy bez vašeho souhlasu) za účelem:
- vyřízení vašich požadavků; pokud jste u nás nakoupili a váš požadavek se vztahuje k
objednávce, můžeme toto zpracování realizovat na základě plnění smlouvy s vámi;
- evidence vašich požadavků, abychom je mohli kontrolovat, že je plníme řádně a včas;
- prokazování, že jsme váš požadavek přijali a vyřídili, např. když u nás touto cestou
objednáte nějaké zboží nebo uplatníte reklamaci;
- jejich analýzy pro zlepšování kvality našich služeb;
- pro tyto účely osobní údaje uchováváme po dobu 3 měsíců. Pokud u nás uděláte pomocí
některého z kanálů objednávku, můžeme údaje uchovat pro ochranu právních nároků po
dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok po jejím uplynutí s ohledem na nároky
uplatněné na konci promlčecí doby. V případě zahájení soudního, správního nebo jiného
řízení zpracováváme vaše osobní údaje v nezbytném rozsahu po celou dobu trvání takových
řízení a zbývající část promlčecí doby po jeho ukončení.
Proti zpracování na základě našeho oprávněného zájmu máte právo uplatnit námitku.

Pokud navštívíte naši prodejnu nebo její okolí:
Pokud navštívíte naši prodejnu nebo její okolí, budeme zpracovávat nahrávku z kamerového
systému, na které můžete být zachyceni, a to na základě našeho oprávněného zájmu (tedy
bez vašeho souhlasu) za účelem ochrany našeho i vašeho majetku a osob pohybujících se v
prodejně a jejím okolí, což je současně náš oprávněný zájem.
Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu 14 dnů.
Pokud navštívíte naši prodejnu, abyste prokázali svou totožnost při nákupu zbraní a střeliva,
budeme na základě našeho oprávněného zájmu uchovávat vaše identifikační údaje vč. čísla
vašeho zbrojního průkazu nebo jiného dokladu, abychom mohli později prokázat, že jsme
vaši totožnost řádně ověřili. Naším oprávněným zájmem je zde ochrana našich právních
nároků.
Pro tento účel osobní údaje uchováváme po dobu trvání promlčecí doby 3 roky a jeden rok
po jejím uplynutí s ohledem na nároky uplatněné na konci promlčecí doby.
Proti tomuto zpracování máte právo uplatnit námitku.

Kdo vaše osobní údaje zpracovává a komu je předáváme?
Ve většině případů zpracováváme vaše údaje pro vlastní účely jako jejich správce. V
takovém případě vaše údaje předáváme našim partnerům pro zajištění platby, přepravy a
dalších náležitostí vaší objednávky. Údaje také předáváme našim zpracovatelům, kteří je
zpracovávají dle našich pokynů. S vaším souhlasem můžeme údaje předat také reklamním a
sociálním sítím pro zobrazení reklamy na míru na dalších webech a našim partnerům pro
posouzení nároku na odloženou platbu.
Všechny zmíněné osobní údaje zpracováváme my jako správce. To znamená, že my
stanovujeme shora vymezené účely, pro které vaše osobní údaje shromažďujeme, určujeme
prostředky zpracování a odpovídáme za jejich řádné provedení.
Vaše osobní údaje můžeme předávat také dalším subjektům, které se nacházejí v roli
správce, a to:
- v souvislosti vyřízením vaší objednávky našim partnerům, kteří se na tomto vyřízení
podílejí, jak je uvedeno v části Když u nás nakoupíte, konkrétně partnerům provozujícím
platební systémy pro potřeby zajištění platby, především v souvislosti s platbou kartou,
zejména společnostem Československá obchodní banka, a.s. IČO: 00001350 a PayU S.A.,
ul. Grunwaldzka 182, 60-166 Poznań, Polská republika, NIP: 779-23-08-495;
partnerům zajišťujícím prodej na splátky a odloženou platbu, pokud zvolíte tento typ
placení, zejména společnosti Homecredit, a.s., IČO: 26978636;
přepravním partnerům, zejména společnostem PPL s.r.o., IČO: 25194798, Česká pošta, s.p.,
IČO: 47114983, pokud vám doručují vaši objednávku;
- dodavateli zboží nebo servisnímu centru příslušného výrobce v souvislosti s reklamací
objednaného zboží či služby;
- na základě vašeho souhlasu reklamním a sociálním sítím, jak je popsáno v části Využívání
souborů cookies a dalších technologií, předání údajů reklamním a sociálním sítím, a to
konkrétně:
Google Ireland Limited (registrační číslo: 368047), se sídlem Gordon House, Barrow Street,
Dublin 4, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde:
https://policies.google.com/technologies/ads
Facebook Ireland Limited, se sídlem 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin
2, D02 X525, Irsko; podmínky ochrany soukromí této společnosti jsou dostupné zde:
https://cs-cz.facebook.com/about/privacy
Seznam.cz, a.s., IČO 26168685;
poskytovatel služby zjišťování spokojenosti Ověřeno zákazníky a zprostředkovatel našich
prodejů společnost Heureka Shopping s.r.o., IČO: 023 87 727;
dodavatelé kamerových, přístupových a docházkových systémů umístěných v prostorách
firmy VIA VENANDI s.r.o.
- na základě vašeho souhlasu při žádosti o odloženou platbu nebo splátky společnosti
Homecredit, a.s., IČO: 26978636 (v případě nákupu na splátky), jak je uvedeno v části
Pokud nám udělíte svůj souhlas;

Jaká máte práva při zpracování osobních údajů?
Ve vztahu ke svým osobním údajům máte řadu práv. Jedná se o právo na přístup, opravu,
výmaz, omezení zpracování, přenositelnost, vznesení námitky a podání stížnosti.
Stejně jako my máme svá práva a povinnosti při zpracování vašich osobních údajů, máte
také vy při zpracování vašich osobních údajů určitá práva. Mezi tato práva patří:

Právo na přístup
Máte právo vědět, jaké údaje o vás zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kde
vaše osobní údaje získáváme, komu je předáváme, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte
další práva související se zpracováním vašich osobních údajů. To vše se můžete dozvědět v
tomto dokumentu „Ochrana osobních údajů“. Pokud si však nejste jistí, které osobní údaje o
vás zpracováváme, můžete nás požádat o potvrzení, zda osobní údaje, které se vás týkají,
jsou či nejsou z naší strany zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte právo získat přístup k
těmto osobním údajům. V rámci práva na přístup nás můžete požádat o kopii
zpracovávaných osobních údajů, přičemž první kopii vám poskytneme bezplatně a další
kopie již s poplatkem.

Právo na opravu
Pokud zjistíte, že osobní údaje, které o vás zpracováváme, jsou nepřesné nebo neúplné, máte
právo na to, abychom je bez zbytečného odkladu opravili, popřípadě doplnili.

Právo na výmaz
V některých případech máte právo, abychom vaše osobní údaje vymazali. Vaše osobní
údaje bez zbytečného odkladu vymažeme, pokud je splněn některý z následujících důvodů:
- vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali;
- odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž
zpracování je váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje
potřebujeme nadále zpracovávat;
- využijete svého práva vznést námitku proti zpracování (viz níže část Právo vznést námitku
proti zpracování) u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných
zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování
opravňovaly, nemáme nebo domníváte se, že námi prováděné zpracování osobních údajů
přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy.
Mějte prosím na paměti, že i když půjde o jeden z těchto důvodů, neznamená to, že ihned
smažeme všechny vaše osobní údaje. Toto právo se totiž neuplatní v případě, že zpracování
vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení,
výkon či obhajobu našich právních nároků (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co
nás k tomu opravňuje?).

Právo na omezení zpracování
V některých případech můžete kromě práva na výmaz využít právo na omezení zpracování
osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k
označení vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací
zpracování – v tomto případě však nikoliv navždy (jako v případě práva na výmaz), ale po
omezenou dobu. Zpracování osobních údajů musíme omezit když:
- popíráte přesnost osobních údajů, než se dohodneme, jaké údaje jsou správné;
- vaše osobní údaje zpracováváme bez dostatečného právního základu (např. nad rámec
toho, co zpracovávat musíme), ale vy budete před výmazem takových údajů upřednostňovat
pouze jejich omezení (např. pokud očekáváte, že byste nám v budoucnu takové údaje stejně
poskytli);
- vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro shora uvedené účely zpracování, ale vy je
požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu svých právních nároků, nebo vznesete námitku
proti zpracování. Právo na námitku je podrobněji popsáno níže v kapitole Právo vznést
námitku proti zpracování). Po dobu, po kterou šetříme, je-li vaše námitka oprávněná, jsme
povinni zpracování vašich osobních údajů omezit.

Právo na přenositelnost
Máte právo získat od nás všechny vaše osobní údaje, které jste nám vy sami poskytli a které
zpracováváme na základě vašeho souhlasu (viz část Pokud nám udělíte svůj souhlas) a na
základě plnění smlouvy. Vaše osobní údaje vám poskytneme ve strukturovaném, běžně
používaném a strojově čitelném formátu. Abychom mohli na vaši žádost údaje snadno
převést, může se jednat pouze o údaje, které zpracováváme automatizovaně v našich
elektronických databázích.

Právo vznést námitku proti zpracování
Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě
našeho oprávněného zájmu (viz část Proč osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu
opravňuje?). Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme vaše osobní údaje zpracovávat bez
dalšího; v ostatních případech tak učiníme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody
pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost
Uplatněním práv výše uvedeným způsobem není nijak dotčeno vaše právo podat stížnost u
příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se
domníváte, že vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně
závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů
můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27,
170 00 Praha 7.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním vašich osobních údajů je vám k
dispozici náš pověřenec pro ochranu osobních údajů.

Pověřence lze kontaktovat emailem na adrese info@e-myslivost.cz

Jsme tým odborníků
Jsme tým odborníků

s dlouholetou praxí v oboru

Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce

značek Swarowski, Leica, Zeiss, Blaser, Hikmirco a další.

Široký sortiment
Široký sortiment

potřeb pro myslivce od A do Z

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna

s prodejní plochou větší než 400 m2