CZK
CZ SK
Vyhledávání
Váš košík je úplně prázdný…

Péče, údržba a čištění tlumičů

V tomto článku bychom Vám rádi přiblížili základní informace o údržbě a čištění tlumičů hluku. Tyto informace pouze shrnují všeobecné pojetí údržby tlumičů, vždy se řiďte pokyny výrobce daného tlumiče. Dané doporučení je shodné s doporučením výrobce tlumičů A-Tec, tedy pro tlumiče této značky můžete použít daný postup údržby.

ZÁKLADNÍ ÚDRŽBA
Při střelbě s tlumičem se uvnitř tlumiče tvoří kondenzace a tato kondenzace obsahuje mimo jiné amoniak. Doporučujeme proto, abyste tlumič sundali z hlavně ihned po použití. Základní pravidlo pro tlumič je větrat, větrat a zase větrat. Díky větrání dochází k odpařování kondenzovaných výparů a dochází tak k samočištění tlumiče. Vzhledem k těmto okolnostem se doporučuje nasazovat tlumič vždy těsně před jeho použitím a ihned po jeho použití jej sundat. Pro tento proces častého sundávání a nasazování tlumiče je nejvhodnější využít systému rychloupínání A-Lock Mini. 
Pro skladování uložte tlumič na teplé místo, kde skrz něj může volně proudit vzduch, aby se mohla kondenzace odpařit. Vzhledem k tomu, že tlumič je "zbraň" kategorie C je nutné jej skladovat v trezoru dle platné legislativy!

ČIŠTĚNÍ
Tlumič čistíme vždy, když je dostatečně suchý a vyvětraný. Základní čištění provádíme u všech závitů - upínací závit tlumiče, zavit mezi moduly (v případě modulárních tlumičů) a zavit na zbrani. Všechny závity by vždy měli být čisté, zbavené všech nečistot. Zavity jsou také náchylné pro ulpění částic vody které způsobí následný vznik koroze, proto je vhodné je ošetřit vhodným olejem, případně vhodným tukem.

Modulární tlumiče hluku jsou navrženy tak, aby je uživatel mohl při čištění demontovat. Pokud nebudete moduly často rozebírat, může to vést k uvíznutí modulů nebo bude obtížné je rozebrat bez použití speciálních nástrojů. Aby byla zachována možnost demontáže modulárního tlumiče hluku, doporučuje se často demontovat moduly, vyčistit a namazat závity. Po rozebrání nastříkejte tenkou vrstvu neinvazivního oleje na zbraně na vnitřní části tlumiče. Olej nechte vysušit, případně očistěte lehce kvalitním hadrem, postupujte tak, ať nepoškodíte ochranné vrstvy.

Pokud se jedná o jednodílný tlumič, který nelze rozebírat, nastříkejte nějaký neinvazivní olej a uložte tlumič do svislé polohy a nechte jej vykapat a uschnout, nebo jej vyfoukejte stlačeným vzduchem.

Mějte na paměti, že čištění provádíme za účelem zabránění koroze a prodloužení životnosti tlumiče, olej je kapalina, kterou nezle stlačit, tedy větší vrstvy oleje můžou mít za důsledek snížení účinnosti tlumiče, či jiné nechtěné důsledky. 

Nedodržení pokynů pro údržbu uvedené výrobcem může vést ke korozi, která trvale poškodí hlaveň a oslabí součásti uvnitř tlumiče. To může vést k poruše produktu a ohrožení bezpečnosti! Výrobce A-Tec nedoporučuje čistit tlumiče v ultrazvukových pračkách či jiných pračkách a zakazuje použití silné chemie, mohlo by dojít k poškození ochranných vrstev tlumiče. 

MONTÁŽ TLUMIČE 
Počáteční nasazení tlumičů A-TEC by měl vždy provádět zkušený a kompetentní puškař - i když puška již má továrně vyrobený úsťový závit. Závity a osazení musí mít hladký povrch a musí dosedat na tlumič, aby bylo možné jej přišroubovat volně, ale bez příliš velké citelné vůle. Před nasazením doporučujeme důkladně vyčistit závit na zbrani od případných nečistot. 

Před namontováním tlumiče zkontrolujte závity a ujistěte se, že jsou hladké, řádně vyčištěné a tlumič není nijak poškozen. Na uhlíkové tlumiče nepoužívejte krycí obaly nebo jiné obaly, protože by to mohlo způsobit přehřátí tlumiče. Uhlíkový lehký tlumič určený pro lovecké účely, nikoli pro dlouhé opakované střílení na střelnici. 

Tlumiče A-TEC jsou navrženy s minimální možnou vůlí mezi střelou a vnitřním průměrem otvoru tlumiče, aby bylo dosaženo nejlepší možné účinnosti tlumení. Proto je důležité přesné nasazení na ústí hlavně a maximální souosost. Osa tlumiče musí být zcela shodná s osou vývrtu hlavně. Počáteční namontování tlumiče musí být provedeno a zkontrolováno kvalifikovaným puškařem, aby byla zajištěna potřebná přesnost. Na poškození způsobené nepřesným namontováním tlumiče se nevztahuje záruka výrobce.

MONTÁŽ A-LOCK MINI
Pokud máte tlumič kompatibilní s A-LOCK Mini, musí být před prvním použitím správně připevněn adaptér A-LOCK Mini na hlaveň. Doporučujeme, aby to provedl puškař se správnými nástroji. Zkontrolujte, zda není puška nabitá, a vyjměte závěr z hlavně. Vyčistěte a odmastěte závity na adaptéru A-LOCK Mini a na hlavni. Zkontrolujte správnost zvoleného rozměru závit na A-LOCK Mini a na hlavni. Naneste Loctite 638 na závit na hlavni. Pomocí speciálního nástroje pro montáž A-Lock mini připevněte a utáhněte mini adaptér A-LOCK na hlaveň.
Utáhněte mírným točivým momentem (6-8 Nm). Nepoužívejte nadměrnou sílu, jinak by mohlo dojít k poškození závitů A-LOCK Mini. Přebytečné lepidlo Loctite otřete. Naneste olej nebo tuk na A-LOCK Mini adaptér. Několikrát připevněte a odpojte tlumič, abyste zkontrolovali usazení a vyrovnání na hlavni a správnou funkci adaptéru.

Potřebujete poradit s výběrem?

Náš tým odborníků je připraven vám s výběrem pomoci.

V rámci tohoto sortimentu vám nejlépe poradí:

+420 724 240 827
Po–Pá (8:30 – 16:30)

Nebo nám napište e-mail:

Aleš Náhlý
Aleš Náhlý
Jsme tým odborníků
Jsme tým odborníků

s dlouholetou praxí v oboru

Autorizovaný prodejce
Autorizovaný prodejce

značek Swarowski, Leica, Zeiss, Blaser, Hikmirco a další.

Široký sortiment
Široký sortiment

potřeb pro myslivce od A do Z

Kamenná prodejna
Kamenná prodejna

s prodejní plochou větší než 400 m2