Doporučit výrobek: montáž č.14* - CZ 550 s podhledem, 1-díl