Doporučit výrobek: Střelecká sluchátka - Optime II, pevný náhl. oblouk